Bản đồ huyện Chư Păh, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chư Păh, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Chư Păh, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Chư Păh, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Chư Păh, Gia Lai

Latitude/longitude: 14 13 30N, 107 56 33E
Decimal coordinates: 14.225 107.942

Thông tin chung

Chư Păh là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 64593
Diện tích: 98040 ha