Bản đồ huyện Chư Prông, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chư Prông, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Chư Prông, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Chư Prông, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Chư Prông, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 35 39N, 107 47 36E
Decimal coordinates: 13.5942 107.793

Thông tin chung

Chư Prông là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 83135
Diện tích: 169552 ha