Bản đồ xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai
  • Địa giới hành chính xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai

Places nearby

Ia Pnôn (cách 11.2 km), Ia Kriêng (cách 14.4 km), Ia O (cách 15.1 km), Ia Boòng (cách 16.7 km), Ia Nan (cách 16.8 km), Ia Mơ (cách 19.3 km), Ia Lang (cách 19.3 km), Chư Ty (cách 19.4 km), Ia Ga (cách 19.6 km),

Latitude/longitude: 13 37 35N, 107 41 00E
Decimal coordinates: 13.6264 107.683

Thông tin chung

Ia Púch là một Xã của Huyện Chư Prông, Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Huyện: Chư Prông
Dân số: 1229
Diện tích: 26746 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc