Bản đồ huyện Chư Sê, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chư Sê, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Chư Sê, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Chư Sê, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Chư Sê, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 37 04N, 108 06 56E
Decimal coordinates: 13.6178 108.116

Thông tin chung

Chư Sê là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 94389
Diện tích: 64296 ha