Bản đồ xã Hà Đông, Đắk Đoa, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Đông, Đắk Đoa, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Đông, Đắk Đoa, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Đông, Đắk Đoa, Gia Lai
  • Địa giới hành chính xã Hà Đông, Đắk Đoa, Gia Lai

Places nearby

Kon P'Ne (cách 11.3 km), Hà Tây (cách 13.2 km), Đăk Ruồng (cách 16.6 km), Đăk Tờ Re (cách 17.8 km), Tân Lập (cách 17.9 km), Đắk Sơ Mei (cách 17.9 km), Đăk Pne (cách 18.7 km), K'Rong (cách 19.4 km), Ayun (cách 19.8 km),

Latitude/longitude: 14 18 40N, 108 15 24E
Decimal coordinates: 14.3111 108.257

Thông tin chung

Hà Đông là một Xã của Huyện Đắk Đoa, Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Huyện: Đắk Đoa
Dân số: 2628
Diện tích: 19608 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc