Bản đồ huyện Đắk Pơ, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đắk Pơ, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đắk Pơ, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đắk Pơ, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Đắk Pơ, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 55 47N, 108 36 16E
Decimal coordinates: 13.9297 108.604

Thông tin chung

Đắk Pơ là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 34563
Diện tích: 49962 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đak Pơ
An Thành
Cư An
Hà Tam
Phú An
Tân An
Ya Hội
Yang Bắc