Bản đồ huyện Đức Cơ, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đức Cơ, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đức Cơ, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đức Cơ, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Đức Cơ, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 46 16N, 107 38 26E
Decimal coordinates: 13.7711 107.641

Thông tin chung

Đức Cơ là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 37407
Diện tích: 72062 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Chư Ty
Ia Dơk
Ia Din
Ia Dom
Ia Kla
Ia Krêl
Ia Kriêng
Ia Lang
Ia Nan
Ia Pnôn