Bản đồ huyện Ia Grai, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ia Grai, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ia Grai, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ia Grai, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Ia Grai, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 59 25N, 107 43 16E
Decimal coordinates: 13.9903 107.721

Thông tin chung

Ia Grai là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 68314
Diện tích: 115720 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Ia Chia
Ia Dêr
Ia Grăng
Ia Hrung
Ia Kha
Ia Khai
Ia Krai
Ia O
Ia Pếch
Ia Sao
Ia Tô