Bản đồ huyện Ia Pa, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ia Pa, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ia Pa, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ia Pa, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Ia Pa, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 31 37N, 108 30 34E
Decimal coordinates: 13.5269 108.509

Thông tin chung

Ia Pa là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 41484
Diện tích: 87088 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Chư Mố
Chư Răng
Ia Broái
Ia Kdăm
Ia Mrơn
Ia Trôk
Ia Tul
Kim Tân
Pờ Tó