Bản đồ huyện K'Bang, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của K'Bang, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện K'Bang, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện K'Bang, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện K'Bang, Gia Lai

Latitude/longitude: 14 18 08N, 108 29 17E
Decimal coordinates: 14.3022 108.488

Thông tin chung

K'Bang là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 51461
Diện tích: 184125 ha