Bản đồ huyện Kông Chro, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kông Chro, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kông Chro, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kông Chro, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Kông Chro, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 45 47N, 108 36 04E
Decimal coordinates: 13.7631 108.601

Thông tin chung

Kông Chro là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 20369
Diện tích: 144405 ha