Bản đồ huyện Krông Pa, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Krông Pa, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Krông Pa, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Krông Pa, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Krông Pa, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 14 13N, 108 39 12E
Decimal coordinates: 13.2369 108.653

Thông tin chung

Krông Pa là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 55704
Diện tích: 162124 ha