Bản đồ huyện Mang Yang, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mang Yang, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Mang Yang, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Mang Yang, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Mang Yang, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 57 26N, 108 18 37E
Decimal coordinates: 13.9572 108.31

Thông tin chung

Mang Yang là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 44132
Diện tích: 112607 ha