Bản đồ huyện Phú Thiện, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Thiện, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phú Thiện, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phú Thiện, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Phú Thiện, Gia Lai

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Phú Thiện là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 64558
Diện tích: 50191 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Chư A Thai
Ia Hiao
Ia Ke
Ia Peng
Ia Piar
Ia Sol
Ia Yeng
Phú Thiện