Bản đồ thành phố Pleiku, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Pleiku, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Pleiku, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Pleiku, Gia Lai
  • Địa giới hành chính thành phố Pleiku, Gia Lai

Latitude/longitude: 13 57 42N, 107 58 03E
Decimal coordinates: 13.9617 107.967

Thông tin chung

Pleiku là một Thành phố của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 200262
Diện tích: 26199 ha