Bản đồ huyện Bắc Mê, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Mê, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bắc Mê, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bắc Mê, Hà Giang
  • Địa giới hành chính huyện Bắc Mê, Hà Giang

Latitude/longitude: 22 45 48N, 105 16 26E
Decimal coordinates: 22.7633 105.274

Thông tin chung

Bắc Mê là một Huyện của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 43736
Diện tích: 84078 ha