Bản đồ huyện Bắc Quang, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Quang, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bắc Quang, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bắc Quang, Hà Giang
  • Địa giới hành chính huyện Bắc Quang, Hà Giang

Latitude/longitude: 22 23 42N, 104 55 06E
Decimal coordinates: 22.395 104.918

Thông tin chung

Bắc Quang là một Huyện của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 102293
Diện tích: 108359 ha