Bản đồ huyện Đồng Văn, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đồng Văn, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đồng Văn, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đồng Văn, Hà Giang
  • Địa giới hành chính huyện Đồng Văn, Hà Giang

Latitude/longitude: 23 14 34N, 105 15 48E
Decimal coordinates: 23.2428 105.263

Thông tin chung

Đồng Văn là một Huyện của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 62138
Diện tích: 46114 ha