Bản đồ thị xã Hà Giang, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Giang, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Hà Giang, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Hà Giang, Hà Giang
  • Địa giới hành chính thị xã Hà Giang, Hà Giang

Latitude/longitude: 22 46 23N, 105 02 39E
Decimal coordinates: 22.7731 105.044

Thông tin chung

Hà Giang là một Thị xã của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 40058
Diện tích: 13026 ha