Bản đồ huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hoàng Su Phì, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang
  • Địa giới hành chính huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Latitude/longitude: 22 41 37N, 104 40 06E
Decimal coordinates: 22.6936 104.668

Thông tin chung

Hoàng Su Phì là một Huyện của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 53447
Diện tích: 62942 ha