Bản đồ huyện Quản Bạ, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quản Bạ, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Quản Bạ, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Quản Bạ, Hà Giang
  • Địa giới hành chính huyện Quản Bạ, Hà Giang

Latitude/longitude: 23 04 03N, 104 58 05E
Decimal coordinates: 23.0675 104.968

Thông tin chung

Quản Bạ là một Huyện của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 36144
Diện tích: 55003 ha