Bản đồ huyện Vị Xuyên, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vị Xuyên, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Vị Xuyên, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Vị Xuyên, Hà Giang
  • Địa giới hành chính huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Latitude/longitude: 22 45 50N, 104 56 26E
Decimal coordinates: 22.7639 104.941

Thông tin chung

Vị Xuyên là một Huyện của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 91825
Diện tích: 148750 ha