Bản đồ huyện Yên Minh, Hà Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Minh, Hà Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Yên Minh, Hà Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Yên Minh, Hà Giang
  • Địa giới hành chính huyện Yên Minh, Hà Giang

Latitude/longitude: 23 04 20N, 105 10 13E
Decimal coordinates: 23.0722 105.17

Thông tin chung

Yên Minh là một Huyện của Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Giang
Dân số: 61118
Diện tích: 79394 ha