Bản đồ tỉnh Hà Nam
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Nam

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Hà Nam
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Hà Nam
  • Địa giới hành chính tỉnh Hà Nam

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Hà Nam là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Bình Lục
Duy Tiên
Kim Bảng
Lý Nhân
Phủ Lý
Thanh Liêm