Bản đồ xã An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Ninh, Bình Lục, Hà Nam

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
  • Bản đồ vệ tinh xã An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
  • Địa giới hành chính xã An Ninh, Bình Lục, Hà Nam

Places nearby

Xuân Khê (cách 2.2 km), Nhân Mỹ (cách 2.7 km), Mỹ Hà (cách 3.2 km), Tiến Thắng (cách 3.2 km), Nhân Bình (cách 3.3 km), Phú Phúc (cách 3.7 km), Bồ Đề (cách 3.8 km), Hòa Hậu (cách 4.4 km), Mỹ Tiến (cách 5.0 km), Nhân Thịnh (cách 5.1 km), Ngọc Lũ (cách 5.1 km), Mỹ Thắng (cách 5.3 km), Vụ Bản (cách 5.4 km), Nhân Hưng (cách 5.6 km), Nhân Nghĩa (cách 5.7 km), Hồng Lý (cách 5.9 km), Mỹ Trung (cách 6.3 km), Mỹ Phúc (cách 6.4 km), An Nội (cách 6.7 km), Mỹ Hưng (cách 7.1 km),

Latitude/longitude: 20 30 36N, 106 07 36E
Decimal coordinates: 20.51 106.127

Thông tin chung

An Ninh là một Xã của Huyện Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Nam
Huyện: Bình Lục
Dân số: 5964
Diện tích: 588 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc