Bản đồ thành phố Hà Nội
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Nội

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Hà Nội
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Hà Nội
  • Địa giới hành chính thành phố Hà Nội

Latitude/longitude:
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Hà Nội là một Thành phố của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 6232940
Diện tích: 334470 ha