Bản đồ quận Đống Đa, Hà Nội
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đống Đa, Hà Nội

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Đống Đa, Hà Nội
  • Bản đồ vệ tinh quận Đống Đa, Hà Nội
  • Địa giới hành chính quận Đống Đa, Hà Nội

Latitude/longitude: 21 00 56N, 105 49 06E
Decimal coordinates: 21.0156 105.818

Thông tin chung

Đống Đa là một Quận của Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hà Nội
Dân số: 328230
Diện tích: 995 ha