Bản đồ quận Tây Hồ, Hà Nội
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tây Hồ, Hà Nội

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Bản đồ vệ tinh quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Địa giới hành chính quận Tây Hồ, Hà Nội

Latitude/longitude: 21 04 10N, 105 49 07E
Decimal coordinates: 21.0694 105.819

Thông tin chung

Tây Hồ là một Quận của Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hà Nội
Dân số: 90639
Diện tích: 2468 ha