Bản đồ huyện Thanh Trì, Hà Nội
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Trì, Hà Nội

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Địa giới hành chính huyện Thanh Trì, Hà Nội

Latitude/longitude: 20 56 32N, 105 50 55E
Decimal coordinates: 20.9422 105.849

Thông tin chung

Thanh Trì là một Huyện của Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hà Nội
Dân số: 14788
Diện tích: 6317 ha