Bản đồ tỉnh Hà Tây
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Tây

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Hà Tây
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Hà Tây
  • Địa giới hành chính tỉnh Hà Tây

Latitude/longitude:
Decimal coordinates:

Thông tin chung

Hà Tây là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số:
Diện tích: ha