Bản đồ huyện Ba Vì, Hà Tây
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ba Vì, Hà Tây

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ba Vì, Hà Tây
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ba Vì, Hà Tây
  • Địa giới hành chính huyện Ba Vì, Hà Tây

Latitude/longitude: 21 09 40N, 105 22 43E
Decimal coordinates: 21.1611 105.379

Thông tin chung

Ba Vì là một Huyện của Tỉnh Hà Tây, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Tây
Dân số: 240390
Diện tích: 40262 ha