Bản đồ huyện Thạch Thất, Hà Tây
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thạch Thất, Hà Tây

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thạch Thất, Hà Tây
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thạch Thất, Hà Tây
  • Địa giới hành chính huyện Thạch Thất, Hà Tây

Latitude/longitude: 21 02 17N, 105 33 05E
Decimal coordinates: 21.0381 105.551

Thông tin chung

Thạch Thất là một Huyện của Tỉnh Hà Tây, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Tây
Dân số: 179060
Diện tích: 20251 ha