Bản đồ xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây
  • Bản đồ vệ tinh xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây
  • Địa giới hành chính xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây

Places nearby

Liên Ninh (cách 1.4 km), Duyên Thái (cách 2.2 km), Ngọc Hồi (cách 2.3 km), Khánh Hà (cách 2.3 km), Văn Bình (cách 2.4 km), Hòa Bình (cách 2.6 km), Đại Áng (cách 3.0 km), Văn Phú (cách 3.5 km), Thường Tín (cách 3.5 km), Hiền Giang (cách 3.6 km), Ngũ Hiệp (cách 3.6 km), Đông Mỹ (cách 3.8 km), Vĩnh Quỳnh (cách 4.0 km), Liên Phương (cách 4.2 km), Ninh Sở (cách 4.3 km), Thanh Thùy (cách 4.4 km), Duyên Hà (cách 4.5 km), Mỹ Hưng (cách 4.7 km), Hà Hồi (cách 5.4 km), Tứ Hiệp (cách 5.4 km),

Latitude/longitude: 20 53 58N, 105 50 38E
Decimal coordinates: 20.8994 105.844

Thông tin chung

Nhị Khê là một Xã của Huyện Thường Tín, Hà Tây, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Tây
Huyện: Thường Tín
Dân số: 5582
Diện tích: 281 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc