Bản đồ thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
  • Bản đồ vệ tinh thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
  • Địa giới hành chính thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Places nearby

Tiến Lộc (cách 2.9 km), Khánh Lộc (cách 3.8 km), Xuân Lộc (cách 4.2 km), Tùng Lộc (cách 4.2 km), Vượng Lộc (cách 4.7 km), Thạch Liên (cách 5.2 km), Quang Lộc (cách 5.4 km), Trung Lộc (cách 5.6 km), Thiên Lộc (cách 5.6 km), Thuần Thiện (cách 5.9 km), Vĩnh Lộc (cách 6.0 km), Thạch Kênh (cách 6.3 km), Ích Hậu (cách 6.6 km), Yên Lộc (cách 6.8 km), Thanh Lộc (cách 6.9 km), Việt Xuyên (cách 8.0 km), Hồng Lộc (cách 8.2 km), Phù Lưu (cách 8.5 km), Sơn Lộc (cách 8.8 km), Đậu Liêu (cách 8.9 km),

Latitude/longitude: 18 27 13N, 105 46 19E
Decimal coordinates: 18.4536 105.772

Thông tin chung

Nghèn là một Thị trấn của Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thể loại: Thị trấn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Can Lộc
Dân số: 11824
Diện tích: 1136 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc