Bản đồ thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Địa giới hành chính thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Latitude/longitude: 18 21 20N, 105 54 00E
Decimal coordinates: 18.3556 105.9

Thông tin chung

Hà Tĩnh là một Thị xã của Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Tĩnh
Dân số: 117546
Diện tích: 5632 ha