Bản đồ xã Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
  • Bản đồ vệ tinh xã Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
  • Địa giới hành chính xã Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Places nearby

Xuân Lam (cách 1.5 km), Đức Thuận (cách 2.8 km), Bắc Hồng (cách 3.3 km), Đức Vịnh (cách 3.3 km), Hưng Nhân (cách 3.6 km), Yên Hồ (cách 4.5 km), Đức Thịnh (cách 4.7 km), Hưng Khánh (cách 5.0 km), Xuân Lĩnh (cách 5.1 km), Nam Hồng (cách 5.2 km), Xuân Hồng (cách 5.3 km), Hưng Châu (cách 5.5 km), Đức Quang (cách 5.5 km), Hưng Phú (cách 5.7 km), Thái Yên (cách 5.8 km), Thuận Lộc (cách 6.3 km), Đậu Liêu (cách 6.5 km), Đức Nhân (cách 6.5 km), Hưng Lam (cách 7.0 km), Đức Thủy (cách 7.0 km),

Latitude/longitude: 18 33 58N, 105 41 19E
Decimal coordinates: 18.5661 105.689

Thông tin chung

Trung Lương là một Xã của Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Tĩnh
Thị xã: Hồng Lĩnh
Dân số: 6148
Diện tích: 824 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc