Bản đồ xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  • Bản đồ vệ tinh xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  • Địa giới hành chính xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Places nearby

Xuân Hải (cách 2.2 km), Tiên Điền (cách 2.3 km), Nghi Xuân (cách 3.4 km), Xuân Thành (cách 3.5 km), Xuân Mỹ (cách 4.1 km), Xuân Phổ (cách 4.1 km), Xuân Đan (cách 5.9 km), Hưng Hòa (cách 6.0 km), Xuân An (cách 7.5 km), Xuân Trường (cách 7.7 km), Xuân Giang (cách 7.8 km), Nghi Thái (cách 8.0 km), Cổ Đạm (cách 8.1 km), Xuân Viên (cách 8.3 km), Phúc Thọ (cách 9.0 km), Hưng Dũng (cách 9.1 km), Bến Thủy (cách 9.2 km), Xuân Liên (cách 9.3 km), Hưng Lộc (cách 9.6 km), Trung Đô (cách 10.0 km),

Latitude/longitude: 18 39 40N, 105 47 20E
Decimal coordinates: 18.6611 105.789

Thông tin chung

Xuân Yên là một Xã của Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Dân số: 5161
Diện tích: 554 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc