Bản đồ thành phố Hải Dương, Hải Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hải Dương, Hải Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Hải Dương, Hải Dương
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Hải Dương, Hải Dương
  • Địa giới hành chính thành phố Hải Dương, Hải Dương

Latitude/longitude: 20 56 14N, 106 18 21E
Decimal coordinates: 20.9372 106.306

Thông tin chung

Hải Dương là một Thành phố của Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hải Dương
Dân số: 187405
Diện tích: 7139 ha