Bản đồ xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương
  • Địa giới hành chính xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương

Places nearby

Trung Kênh (cách 1.9 km), Nam Chính (cách 2.0 km), Nam Trung (cách 3.0 km), Hợp Tiến (cách 3.1 km), An Sơn (cách 3.2 km), An Thịnh (cách 3.3 km), Nhân Huệ (cách 3.5 km), Nam Hưng (cách 3.9 km), Quốc Tuấn (cách 3.9 km), Lai Hạ (cách 3.9 km), Mỹ Hương (cách 4.4 km), Trung Chính (cách 4.5 km), Thanh Quang (cách 4.9 km), Nam Hồng (cách 5.3 km), Nam Tân (cách 5.4 km), Thái Tân (cách 5.5 km), Cao Đức (cách 5.5 km), Cổ Thành (cách 6.0 km), Nam Sách (cách 6.0 km), Minh Tân (cách 6.0 km),

Latitude/longitude: 21 02 34N, 106 18 19E
Decimal coordinates: 21.0428 106.305

Thông tin chung

Hiệp Cát là một Xã của Huyện Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hải Dương
Huyện: Nam Sách
Dân số: 6403
Diện tích: 688 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc