Bản đồ huyện Thanh Miện, Hải Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Miện, Hải Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thanh Miện, Hải Dương
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thanh Miện, Hải Dương
  • Địa giới hành chính huyện Thanh Miện, Hải Dương

Latitude/longitude: 20 46 02N, 106 12 26E
Decimal coordinates: 20.7672 106.207

Thông tin chung

Thanh Miện là một Huyện của Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hải Dương
Dân số: 127925
Diện tích: 12239 ha