Bản đồ xã Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương
  • Địa giới hành chính xã Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương

Places nearby

Tây Kỳ (cách 1.7 km), Thanh Hồng (cách 2.1 km), Trường Thành (cách 2.2 km), Thanh Sơn (cách 2.9 km), Đông Kỳ (cách 3.2 km), Phượng Hoàng (cách 3.5 km), Tứ Kỳ (cách 4.0 km), An Thanh (cách 4.0 km), Văn Tố (cách 4.3 km), Thanh Bính (cách 4.3 km), Thanh Cường (cách 4.6 km), Hợp Đức (cách 4.6 km), Bình Lăng (cách 4.7 km), An Lương (cách 5.3 km), Thanh Thủy (cách 5.4 km), Quang Trung (cách 5.6 km), Thanh Khê (cách 5.9 km), Quang Phục (cách 5.9 km), Cộng Lạc (cách 6.0 km), Phượng Kỳ (cách 6.3 km),

Latitude/longitude: 20 50 09N, 106 26 10E
Decimal coordinates: 20.8358 106.436

Thông tin chung

Tứ Xuyên là một Xã của Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hải Dương
Huyện: Tứ Kỳ
Dân số: 3619
Diện tích: 628 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc