Bản đồ town An Lão, An Lão, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Lão, An Lão, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ town An Lão, An Lão, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh town An Lão, An Lão, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính town An Lão, An Lão, Hải Phòng

Places nearby

An Tiến (cách 1.8 km), An Thắng (cách 2.1 km), Quốc Tuấn (cách 2.4 km), Trường Thành (cách 2.9 km), Trường Thọ (cách 3.3 km), Quang Trung (cách 3.4 km), Thái Sơn (cách 3.6 km), Quang Hưng (cách 4.4 km), Quốc Tuấn (cách 4.6 km), Tân Viên (cách 4.7 km), Tân Dân (cách 4.9 km), Lê Lợi (cách 5.1 km), Tự Cường (cách 5.2 km), Ngọc Sơn (cách 6.1 km), Đặng Cương (cách 6.2 km), Đại Thắng (cách 6.3 km), Vĩnh Lập (cách 6.3 km), Tam Kỳ (cách 6.4 km), Hồng Phong (cách 6.6 km), Đại Đức (cách 6.7 km),

Latitude/longitude: 20 49 25N, 106 33 04E
Decimal coordinates: 20.8236 106.551

Thông tin chung

An Lão là một Town của Huyện An Lão, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Town
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: An Lão
Dân số: 3374
Diện tích: 166 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc