Bản đồ xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

Places nearby

Ngọc Sơn (cách 1.5 km), Quốc Tuấn (cách 2.5 km), Trần Thành Ngọ (cách 2.9 km), An Thắng (cách 3.0 km), Hồng Thái (cách 3.1 km), Thái Sơn (cách 3.3 km), Bắc Sơn (cách 3.6 km), Đặng Cương (cách 3.6 km), Tràng Minh (cách 4.0 km), An Tiến (cách 4.2 km), Đồng Thái (cách 4.8 km), An Lão (cách 4.9 km), Nam Sơn (cách 4.9 km), Lê Lợi (cách 5.0 km), Quán Trữ (cách 5.0 km), Mỹ Đức (cách 5.0 km), Phù Liễn (cách 5.1 km), Trường Thành (cách 5.2 km), Văn Đẩu (cách 5.4 km), An Dương (cách 5.4 km),

Latitude/longitude: 20 49 01N, 106 35 54E
Decimal coordinates: 20.8169 106.598

Thông tin chung

Tân Dân là một Xã của Huyện An Lão, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: An Lão
Dân số: 6174
Diện tích: 418 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc