Bản đồ xã Hoàng Châu, Cát Hải, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hoàng Châu, Cát Hải, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hoàng Châu, Cát Hải, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Hoàng Châu, Cát Hải, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Hoàng Châu, Cát Hải, Hải Phòng

Places nearby

Nghĩa Lộ (cách 2.1 km), Văn Phong (cách 2.5 km), Đồng Bài (cách 4.7 km), Tiền Phong (cách 5.6 km), Cát Hải (cách 5.7 km), Liên Hòa (cách 7.3 km), Liên Vị (cách 7.5 km), Đông Hải 1 (cách 8.6 km), Tân Thành (cách 8.9 km), Ngọc Hải (cách 9.8 km), Phù Long (cách 10.5 km), Ngọc Xuyên (cách 10.7 km), Tràng Cát (cách 10.8 km), Hà An (cách 10.9 km), Nam Hải (cách 11.0 km), Phong Cốc (cách 11.1 km), Vạn Sơn (cách 11.4 km), Hải Thành (cách 11.8 km), Yên Hải (cách 11.8 km), Phong Hải (cách 12.1 km),

Latitude/longitude: 20 47 59N, 106 50 21E
Decimal coordinates: 20.7997 106.839

Thông tin chung

Hoàng Châu là một Xã của Island Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Island: Cát Hải
Dân số: 1543
Diện tích: 110 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc