Bản đồ phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng

Places nearby

Ngọc Hải (cách 1.8 km), Vạn Sơn (cách 2.3 km), Vạn Hương (cách 3.2 km), Bàng La (cách 3.3 km), Tân Thành (cách 3.8 km), Tú Sơn (cách 5.7 km), Tân Phong (cách 6.5 km), Đại Hợp (cách 7.0 km), Hải Thành (cách 8.3 km), Đoàn Xá (cách 8.6 km), Tràng Cát (cách 9.1 km), Minh Tân (cách 9.4 km), Ngũ Đoan (cách 9.4 km), Đại Đồng (cách 10.3 km), Hoàng Châu (cách 10.7 km), Vinh Quang (cách 11.0 km), Đại Hà (cách 11.1 km), Thanh Sơn (cách 11.2 km), Núi Đối (cách 11.5 km), Anh Dũng (cách 11.8 km),

Latitude/longitude: 20 43 33N, 106 46 23E
Decimal coordinates: 20.7258 106.773

Thông tin chung

Ngọc Xuyên là một Phường của Thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Thị xã: Đồ Sơn
Dân số: 5337
Diện tích: 907 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc