Bản đồ phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng

Places nearby

Vạn Sơn (cách 1.2 km), Ngọc Hải (cách 2.9 km), Ngọc Xuyên (cách 3.2 km), Bàng La (cách 4.3 km), Tân Thành (cách 7.0 km), Đại Hợp (cách 7.3 km), Tú Sơn (cách 7.3 km), Tân Phong (cách 8.6 km), Đoàn Xá (cách 9.4 km), Vinh Quang (cách 10.6 km), Ngũ Đoan (cách 11.0 km), Hải Thành (cách 11.4 km), Minh Tân (cách 11.8 km), Tràng Cát (cách 12.3 km), Hoàng Châu (cách 12.6 km), Đại Hà (cách 12.7 km), Đại Đồng (cách 13.0 km), Tân Trào (cách 13.0 km), Hùng Thắng (cách 13.1 km), Thanh Sơn (cách 13.2 km),

Latitude/longitude: 20 41 56N, 106 47 03E
Decimal coordinates: 20.6989 106.784

Thông tin chung

Vạn Hương là một Phường của Thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Thị xã: Đồ Sơn
Dân số: 4355
Diện tích: 232 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc