Bản đồ phường Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh phường Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính phường Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng

Places nearby

Vạn Hương (cách 1.2 km), Ngọc Hải (cách 1.7 km), Ngọc Xuyên (cách 2.3 km), Bàng La (cách 4.4 km), Tân Thành (cách 6.0 km), Tú Sơn (cách 7.3 km), Đại Hợp (cách 7.7 km), Tân Phong (cách 8.4 km), Đoàn Xá (cách 9.7 km), Hải Thành (cách 10.6 km), Ngũ Đoan (cách 11.0 km), Vinh Quang (cách 11.3 km), Hoàng Châu (cách 11.4 km), Tràng Cát (cách 11.4 km), Minh Tân (cách 11.5 km), Văn Phong (cách 12.4 km), Đại Đồng (cách 12.5 km), Đại Hà (cách 12.7 km), Thanh Sơn (cách 13.1 km), Tân Trào (cách 13.3 km),

Latitude/longitude: 20 42 35N, 106 47 14E
Decimal coordinates: 20.7097 106.787

Thông tin chung

Vạn Sơn là một Phường của Thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Thị xã: Đồ Sơn
Dân số: 5258
Diện tích: 191 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc