Bản đồ phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Places nearby

Cát Bi (cách 1.3 km), Đằng Giang (cách 2.0 km), Nam Hải (cách 2.4 km), Đổng Quốc Bình (cách 2.5 km), Đông Khê (cách 2.9 km), Lạch Tray (cách 3.3 km), Đông Hải (cách 3.4 km), Dư Hàng Kênh (cách 3.5 km), Anh Dũng (cách 3.5 km), Vạn Mỹ (cách 3.7 km), Cầu Tre (cách 3.7 km), Gia Viên (cách 3.8 km), Hàng Kênh (cách 3.9 km), Vĩnh Niệm (cách 3.9 km), Lạc Viên (cách 4.0 km), Tràng Cát (cách 4.0 km), Lê Lợi (cách 4.0 km), Cầu Đất (cách 4.4 km), Dư Hàng (cách 4.4 km), Trại Cau (cách 4.4 km),

Latitude/longitude: 20 49 53N, 106 42 56E
Decimal coordinates: 20.8314 106.716

Thông tin chung

Đằng Lâm là một Phường của Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Quận: Hải An
Dân số: 11012
Diện tích: 239 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc