Bản đồ phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng

Places nearby

Hải Thành (cách 1.8 km), Nam Hải (cách 3.6 km), Anh Dũng (cách 3.9 km), Đằng Lâm (cách 4.0 km), Cát Bi (cách 4.2 km), Tân Thành (cách 5.5 km), Đông Hải 1 (cách 5.7 km), Đại Đồng (cách 5.9 km), Đằng Giang (cách 5.9 km), Đổng Quốc Bình (cách 6.1 km), Hưng Đạo (cách 6.2 km), Vĩnh Niệm (cách 6.6 km), Đông Phương (cách 6.7 km), Dư Hàng Kênh (cách 6.8 km), Đông Khê (cách 6.9 km), Minh Tân (cách 7.0 km), Đông Hải (cách 7.0 km), Lạch Tray (cách 7.1 km), Đa Phúc (cách 7.2 km), Vạn Mỹ (cách 7.6 km),

Latitude/longitude: 20 48 00N, 106 44 05E
Decimal coordinates: 20.8 106.735

Thông tin chung

Tràng Cát là một Phường của Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Quận: Hải An
Dân số: 7934
Diện tích: 1996 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc