Bản đồ huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Latitude/longitude: 20 45 13N, 106 41 47E
Decimal coordinates: 20.7536 106.696

Thông tin chung

Kiến Thụy là một Huyện của Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Dân số: 126041
Diện tích: 10753 ha